Multikult är ett socialt arbetskooperativ. Verksamheten är en ekologisk handelsträdgård som är KRAV-certifierad. Handelsträdgården är den enda på Hisingen som driver upp och odlar tomater, gurkor, örter, vitlök, pumpor, squash, m.m., från frö till planta. Odlingen äger rum i våra tre växthus och på friland. På våren säljer vi även utav våra plantor.

Multikult drivs som ekonomisk förening. Vi som arbetar här är medlemmar i föreningen. Sociala arbetskooperativ har bildats för personer som haft svårt att hitta ”vanliga” arbeten på grund av olika anledningar. Arbetskooperativet är ett sätt att själva vara med och skapa en arbetsplats som passar medlemmarnas behov och förmågor. Grön terapi har varit en viktig faktor. Att vara medlem i föreningen innebär att alla är delaktiga i den demokratiska processen med både eget ansvar och skyldigheter.

Ett annat viktigt mål för sociala arbetskooperativ är gemenskapen. Att ha ett arbete att gå till innebär också att man tillhör en gemenskap som många mister då de hamnat utanför arbetsmarkanden.

För oss på Multikult är det självklart att alla människor har lika värde. Hos oss får alla en möjlighet till meningsfullt arbete. Vi anpassar arbetet efter individen och inte tvärtom. Att vara här kan vara ett sätt att få struktur i vardagen. Att känna sig behövd och delaktig, är en viktig känsla för alla. Detta ger oss en högre livskvalité.

Allt startade 1989

Så såg det ut då

Så ser det ut nu

Det hela startade 1989 med att tre förfallna växthus rustades upp med stöd från Allmänna Arvsfonden i samarbete mellan Kooperativet och Studieverksamheten på Lillhagens sjukhus. Vi började odla grönsaker både på friland och i växthus. Ingen utav de ursprungliga medlemmarna i projektet hade tidigare arbetat med snickeri eller odling, men alla mådde bättre av det meningsfulla arbetet i trädgården.

Deltagarna gick kurser i kooperation, marknadsföring och ekonomi. 1994 registrerades Multikult ekonomisk förening, och KRAV-certifierades 1996.

Söka hit

För att söka hit ska du:

  • Vara långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller ha någon form av socialt eller psykiskt arbetshinder
  • Arbeta minst 12 tim/vecka
  • Ha ett eget boende
  • Klara av att ta dig hit och hem på egen hand
  • Vilja arbeta för kooperativets bästa
  • Kunna arbeta i grupp och på schemalagd tid

Du behöver inte ha några förkunskaper om odling.